Όροι Χρήσης

Περιεχόμενο και Προδιαγραφές

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται ή απεικονίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκειται σε αλλαγές, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση.

 

Χρήση του Παρόντος Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος και κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτόν («Περιεχόμενο Ιστότοπου») προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγενικών δικαιωμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου του Ιστότοπου για σκοπό εμπορικό ή μη, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, υπάρχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης. Ομοίως και σε κάθε περίπτωση χρήσης του Ιστότοπου για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου που έχει στην κατοχή του αλλά και κάθε αντίγραφο αυτού.

 

Σύνδεσμος στον Παρόντα Ιστότοπο

Απαγορεύεται η δημιουργία ή διατήρηση οποιουδήποτε συνδέσμου από οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος Ιστότοπου, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια. Όλοι οι επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους τρέχοντες Κανόνες.

 

Σύνδεσμοι σε Τρίτα Μέρη

 

Κάθε σύνδεσμος που παρέχεται μέσω του παρόντος Ιστότοπου έχει ως μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα απομακρυνθείτε από αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα: περιεχόμενο/προϊόντα/υλικά/υπηρεσίες ή τυχόν πληροφορίες που θα βρείτε/προμηθευτείτε από οποιονδήποτε άλλον Ιστότοπο. Αν αποφασίσετε να πλοηγηθείτε σε άλλο Ιστότοπο, αναλαμβάνετε τις ευθύνες τυχόν κινδύνων.

 

Περιορισμοί της ευθύνης

 

Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με αυτόν τον Ιστότοπο ή περιεχόμενό του, αποδέχεστε πως η μοναδική σας αποζημίωση είναι να σταματήσετε τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

 

Αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, με επικαιροποίηση αυτής της ανάρτησης. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους Χρήσης. Ορισμένες παράμετροι αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να αντικατασταθούν από νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.